τομπραμυκίνη

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με ένεση τομπραμυκίνης πρέπει να βρίσκονται υπό στενή κλινική παρατήρηση, επειδή αυτά τα φάρμακα έχουν εγγενές δυναμικό πρόκλησης ωτοτοξικότητας και νεφροτοξικότητας. Οι ακουστικές αλλαγές είναι μη αναστρέψιμες, είναι συνήθως διμερείς και μπορεί να είναι μερικές ή ολικές. Ο κίνδυνος της επαγόμενης από αμινογλυκοσίδη απώλειας ακοής αυξάνεται με τον βαθμό έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις ορού υψηλού αιχμής ή υψηλού βάρους. Οι ασθενείς που εμφανίζουν κοχλιακή βλάβη μπορεί να μην εμφανίζουν συμπτώματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται μερική ή ολική μη αναστρέψιμη αμφίπλευρη κώφωση μετά τη διακοπή του φαρμάκου. Μπορεί να εμφανιστεί νευροτοξικότητα και μπορεί να περιλαμβάνει μούδιασμα, μυρμηκίαση του δέρματος, μυϊκές συσπάσεις και σπασμούς. Η τοξικότητα των νεφρών και των οκτώ νεύρων πρέπει να παρακολουθείται στενά σε ασθενείς με γνωστή ή υποψία νεφρικής ανεπάρκειας. Οι μέγιστες και ελάχιστες συγκεντρώσεις αμινογλυκοσιδών στον ορό θα πρέπει να παρακολουθούνται περιοδικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ώστε να εξασφαλίζονται επαρκή επίπεδα και να αποφεύγονται πιθανά τοξικά επίπεδα. Η συσσώρευση φαρμάκων, οι υπερβολικές μέγιστες συγκεντρώσεις, η προχωρημένη ηλικία και η αθροιστική δόση μπορεί να συμβάλλουν στην ωτοτοξικότητα και τη νεφροτοξικότητα. Τα αποδεικτικά στοιχεία για την εξασθένιση της νεφρικής, της αιθουσαίας ή της ακουστικής λειτουργίας απαιτούν διακοπή του φαρμάκου ή προσαρμογή της δοσολογίας. Η τομπραμυκίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε πρόωρα και νεογνά βρέφη λόγω της νεφρικής τους ανωριμότητας και της επακόλουθης παράτασης της ημίσειας ζωής του φαρμάκου στον ορό. Θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη και διαδοχική χρήση άλλων νευροτοξικών και / ή νεφροτοξικών αντιβιοτικών, ιδιαίτερα άλλων αμινογλυκοσιδών. Οι αμινογλυκοσίδες δεν πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα με ισχυρά διουρητικά, όπως το αιθακρυνικό οξύ και το φουροσεμίδιο. Οι αμινογλυκοσίδες μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο έμβρυο όταν χορηγούνται σε έγκυες γυναίκες. Η σχετιζόμενη με Clostridium difficile διάρροια (CDAD) έχει αναφερθεί με τη χρήση σχεδόν όλων των αντιβακτηριακών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της τομπραμυκίνης και μπορεί να κυμαίνεται σε σοβαρότητα από ήπια διάρροια έως μοιραία κολίτιδα. Το CDAD πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλους τους ασθενείς που εμφανίζουν διάρροια μετά από χρήση αντιβιοτικών. Είναι απαραίτητο προσεκτικό ιατρικό ιστορικό δεδομένου ότι έχει αναφερθεί ότι το CDAD εμφανίζεται σε διάστημα 2 μηνών μετά τη χορήγηση αντιβακτηριακών παραγόντων.

Η θεραπεία συσχετίζεται με πιθανή νευροτοξικότητα, ωτοτοξικότητα και νεφροτοξικότητα. Οι ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία, προχωρημένη ηλικία, αφυδάτωση και εκείνους που λαμβάνουν υψηλή δοσολογία ή παρατεταμένη θεραπεία παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο τοξικότητας. Παρακολουθήστε τη νεφρική και ακουστική λειτουργία κατά τη διάρκεια της θεραπείας και διακόψτε τη θεραπεία ή ρυθμίστε τη δόση εάν υπάρχουν ενδείξεις ωτοτοξικότητας ή νεφροτοξικότητας. Η επαγόμενη από αμινογλυκοσίδιο ωτοτοξικότητα είναι συνήθως μη αναστρέψιμη. Οι συγκεντρώσεις αμινογλυκοσιδών στον ορό θα πρέπει να παρακολουθούνται περιοδικά για να εξασφαλίζονται επαρκή επίπεδα και να αποφεύγονται πιθανά τοξικά επίπεδα. Θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση άλλων πιθανών νευροτοξικών ή νεφροτοξικών παραγόντων ή ισχυρών διουρητικών. Η τομπραμυκίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε πρόωρα και νεογνά βρέφη λόγω της νεφρικής τους ανωριμότητας και της επακόλουθης παράτασης της ημίσειας ζωής του φαρμάκου στον ορό. Οι αμινογλυκοσίδες μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο έμβρυο όταν χορηγούνται σε έγκυες γυναίκες.

Χρήσεις για τομπραμυκίνη

Θεραπευτική κατηγορία: Αντιβιοτικό

Χημική κατηγορία: αμινογλυκοσίδη

Η τομπραμυκίνη ανήκει στην κατηγορία φαρμάκων που είναι γνωστά ως αμινογλυκοσιδικά αντιβιοτικά. Λειτουργεί με τη θανάτωση των βακτηρίων ή την πρόληψη της ανάπτυξής τους. Ωστόσο, η τομπραμυκίνη δεν θα λειτουργήσει για κρυολογήματα, γρίπη ή άλλες μολύνσεις από ιούς.

Η ένεση τομπραμυκίνης χρησιμοποιείται συνήθως για σοβαρές βακτηριακές λοιμώξεις για τις οποίες ενδέχεται να μην λειτουργούν άλλα φάρμακα. Ωστόσο, μπορεί επίσης να προκαλέσει κάποιες σοβαρές παρενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης στην ακοή σας, της αίσθησης ισορροπίας και των νεφρών. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν σε ηλικιωμένους ασθενείς και νεογέννητα βρέφη. Εσείς και ο γιατρός σας θα πρέπει να μιλήσετε για τα οφέλη της τομπραμυκίνης καθώς και για τους κινδύνους.

η τομπραμυκίνη πρέπει να χορηγείται μόνο από ή κάτω από την άμεση επίβλεψη του γιατρού σας.

Όταν αποφασίζετε να χρησιμοποιήσετε ένα φάρμακο, οι κίνδυνοι λήψης του φαρμάκου πρέπει να σταθμίζονται έναντι του καλού που θα κάνει. Αυτή είναι μια απόφαση που εσείς και ο γιατρός σας θα κάνετε. Για τομπραμυκίνη, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα

Πριν από τη χρήση τομπραμυκίνης

Ενημερώστε το γιατρό σας εάν είχατε ποτέ ασυνήθιστη ή αλλεργική αντίδραση στην τομπραμυκίνη ή σε άλλα φάρμακα. Επίσης, ενημερώστε τον γιατρό σας εάν έχετε άλλα είδη αλλεργιών, όπως για τρόφιμα, βαφές, συντηρητικά ή ζώα. Για τα μη συνταγογραφούμενα προϊόντα, διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα ή τα συστατικά της συσκευασίας.

Οι κατάλληλες μελέτες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα δεν έχουν επιδείξει παιδιατρικά ειδικά προβλήματα που θα περιόριζαν τη χρησιμότητα της έγχυσης τομπραμυκίνης στα παιδιά. Ωστόσο, η τομπραμυκίνη πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε πρόωρα και νεογνά.

Οι κατάλληλες μελέτες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα δεν κατέδειξαν γηριατρικά ειδικά προβλήματα που θα περιόριζαν τη χρησιμότητα της έγχυσης τομπραμυκίνης στους ηλικιωμένους. Ωστόσο, οι ηλικιωμένοι ασθενείς είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες και να παρουσιάσουν νεφρικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να απαιτούν προσοχή και προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς που λαμβάνουν ένεση tobramycin.

Δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες στις γυναίκες για τον προσδιορισμό του κινδύνου για βρέφη κατά τη χρήση αυτού του φαρμάκου κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Ζυγίστε τα δυνητικά οφέλη από τους πιθανούς κινδύνους πριν πάρετε αυτό το φάρμακο ενώ θηλάζετε.

Παρόλο που ορισμένα φάρμακα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καθόλου μαζί, σε άλλες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί δύο διαφορετικά φάρμακα, ακόμη και αν μπορεί να υπάρξει αλληλεπίδραση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο γιατρός σας μπορεί να θέλει να αλλάξει τη δόση ή μπορεί να χρειαστούν άλλες προφυλάξεις. Όταν λαμβάνετε τομπραμυκίνη, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζει ο επαγγελματίας υγείας σας εάν παίρνετε οποιοδήποτε από τα φάρμακα που αναφέρονται παρακάτω. Οι ακόλουθες αλληλεπιδράσεις έχουν επιλεγεί με βάση τη δυνητική τους σημασία και δεν είναι απαραιτήτως όλες.

Η χρήση tobramycin με οποιοδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα δεν συνιστάται. Ο γιατρός σας μπορεί να αποφασίσει να μην σας θεραπεύσει με αυτό το φάρμακο ή να αλλάξει ορισμένα από τα άλλα φάρμακα που παίρνετε.

Η χρήση τομπραμυκίνης με οποιοδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα συνήθως δεν συνιστάται, αλλά μπορεί να απαιτείται σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν τα δύο φάρμακα συνταγογραφούνται μαζί, ο γιατρός σας μπορεί να αλλάξει τη δόση ή πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το ένα ή και τα δύο φάρμακα.

Η χρήση tobramycin με οποιοδήποτε από τα παρακάτω φάρμακα μπορεί να προκαλέσει αυξημένο κίνδυνο ορισμένων ανεπιθύμητων ενεργειών, αλλά η χρήση και των δύο φαρμάκων μπορεί να είναι η καλύτερη θεραπεία για σας. Εάν τα δύο φάρμακα συνταγογραφούνται μαζί, ο γιατρός σας μπορεί να αλλάξει τη δόση ή πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το ένα ή και τα δύο φάρμακα.

Ορισμένα φάρμακα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης τροφής ή κατά τη διάρκεια της κατανάλωσής της ή κατά την κατανάλωση ορισμένων τύπων τροφίμων, εφόσον ενδέχεται να εμφανιστούν αλληλεπιδράσεις. Η χρήση αλκοόλ ή καπνού με ορισμένα φάρμακα μπορεί επίσης να προκαλέσει αλληλεπιδράσεις. Συζητήστε με το γιατρό σας τη χρήση του φαρμάκου σας με τρόφιμα, αλκοόλ ή καπνό.

Η παρουσία άλλων ιατρικών προβλημάτων ενδέχεται να επηρεάσει τη χρήση τομπραμυκίνης. Βεβαιωθείτε ότι ενημερώστε το γιατρό σας αν έχετε άλλα ιατρικά προβλήματα, ειδικά

Μια νοσοκόμα ή άλλο εκπαιδευμένο επαγγελματία υγείας θα σας δώσει τομπραμυκίνη. η τομπραμυκίνη χορηγείται ως βολή σε μυ ή σε φλέβα. η τομπραμυκίνη δεν πρέπει να χορηγείται στα μάτια.

Για να ξεπεραστεί πλήρως η λοίμωξη, συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το tobramycin για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της θεραπείας, ακόμα κι αν αρχίσετε να αισθάνεστε καλύτερα μετά από μερικές ημέρες. Επίσης, η τομπραμυκίνη λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχει σταθερή ποσότητα στο αίμα. Για να διατηρήσετε σταθερή την ποσότητα, πρέπει να λάβετε τομραμυκίνη σε τακτικό πρόγραμμα.

Για να διατηρήσετε τους νεφρούς σας να λειτουργούν καλά και να βοηθήσετε στην πρόληψη των νεφρικών προβλημάτων, πίνετε επιπλέον υγρά για να περάσετε περισσότερα ούρα ενώ λαμβάνετε τομπραμυκίνη.

Ο γιατρός σας θα ελέγξει προσεκτικά την πρόοδό σας ενώ εσείς ή το παιδί σας λαμβάνετε τομπραμυκίνη. Αυτό θα επιτρέψει στο γιατρό σας να διαπιστώσει εάν το φάρμακο λειτουργεί σωστά και να αποφασίσει εάν εσείς ή το παιδί σας θα πρέπει να συνεχίσετε να το λαμβάνετε. Μπορεί να χρειαστούν εξετάσεις αίματος, ούρων, ακοής και νεύρων για να ελεγχθούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Οι ηλεκτρολύτες (π.χ. ασβέστιο, μαγνήσιο και κάλιο) στο αίμα θα πρέπει επίσης να παρακολουθούνται από το γιατρό σας.

Εάν τα συμπτώματα του παιδιού σας ή του παιδιού σας δεν βελτιωθούν μέσα σε λίγες ημέρες ή εάν επιδεινωθούν, επικοινωνήστε με το γιατρό σας.

Η χρήση tobramycin ενώ είστε έγκυος μπορεί να βλάψει το αγέννητο μωρό σας. Χρησιμοποιήστε μια αποτελεσματική μορφή ελέγχου των γεννήσεων για να μην μείνετε έγκυος. Εάν πιστεύετε ότι έχετε μείνει έγκυος κατά τη χρήση του φαρμάκου, ενημερώστε αμέσως το γιατρό σας.

η τομπραμυκίνη μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της αναφυλαξίας, οι οποίες μπορεί να είναι απειλητικές για τη ζωή και να απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα. Καλέστε αμέσως το γιατρό σας εάν εσείς ή το παιδί σας έχετε φουσκάλες, απολέπιση ή χαλάρωση του δέρματος, φαγούρα, κνίδωση, βραχνάδα, δύσπνοια, πληγές, έλκη ή λευκές κηλίδες στο στόμα ή στα χείλη, δυσκολία στην αναπνοή, πρόβλημα κατάποση ή οίδημα των χεριών, του προσώπου ή του στόματος σας μετά τη λήψη τομπραμυκίνης.

Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τομπραμυκίνη και συμβουλευτείτε το γιατρό σας αμέσως εάν εσείς ή το παιδί σας έχετε ξαφνική μείωση της ακοής ή απώλεια της ακοής, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από ζάλη και χτύπημα στα αυτιά. Ενημερώστε το γιατρό σας εάν έχετε εσείς ή το παιδί σας ζάλη ή ζάλη, αίσθημα διαρκούς κίνησης του εαυτού ή του περιβάλλοντος ή αίσθηση περιστροφής. Αυτά μπορεί να είναι συμπτώματα βλάβης της ακοής σας ή αίσθηση ισορροπίας.

Η σωστή χρήση της τομπραμυκίνης

Ελέγξτε με το γιατρό σας αμέσως εάν εσείς ή το παιδί σας έχετε αίμα στα ούρα, αλλαγή συχνότητας ούρησης ή ποσότητας ούρων, δυσκολία στην αναπνοή, υπνηλία, αυξημένη δίψα, απώλεια της όρεξης, ναυτία ή έμετο, πρήξιμο ποδιών ή κάτω πόδια , ή αδυναμία. Αυτά μπορεί να είναι συμπτώματα ενός σοβαρού προβλήματος νεφρών.

tobramycin μπορεί να προκαλέσει προβλήματα νεύρων. Ελέγξτε αμέσως με το γιατρό σας εάν εσείς ή το παιδί σας έχετε μούδιασμα, μυρμήγκιασμα του δέρματος, σπασμούς μυών ή επιληπτικές κρίσεις.

Βεβαιωθείτε ότι ο γιατρός σας γνωρίζει ότι εσείς ή το παιδί σας χρησιμοποιείτε τομπραμυκίνη πριν κάνετε χειρουργική επέμβαση ή άλλες διαδικασίες που απαιτούν από εσάς να λάβετε ένα μυωπικό φάρμακο (π.χ. αναισθητικά, νευρομυϊκούς αποκλειστές). Η χρήση ένεσης τομπραμυκίνης μαζί με τα συναισθηματικά φάρμακα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο δυσκολίας στην αναπνοή, υπνηλία, αδυναμία αναπνοής χωρίς βοήθεια ή ασυνήθιστη κόπωση ή αδυναμία.

Μην πάρετε άλλα φάρμακα εκτός εάν έχουν συζητηθεί με το γιατρό σας. Αυτό περιλαμβάνει συνταγογραφούμενα ή μη συνταγογραφούμενα (εξωχρηματιστηριακά] φάρμακα και συμπληρώματα βοτάνων ή βιταμινών.

Μαζί με τα απαραίτητα αποτελέσματά του, ένα φάρμακο μπορεί να προκαλέσει κάποια ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Παρόλο που δεν μπορεί να συμβούν όλες αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες, μπορεί να χρειαστεί ιατρική φροντίδα.

Ελέγξτε αμέσως με το γιατρό ή τη νοσοκόμα σας εάν εμφανιστεί κάποια από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες

Λάβετε άμεση βοήθεια έκτακτης ανάγκης αμέσως εάν συμβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα υπερδοσολογίας

Κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανιστούν, οι οποίες συνήθως δεν χρειάζονται ιατρική φροντίδα. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εξαφανιστούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας καθώς το σώμα σας προσαρμόζεται στο φάρμακο. Επίσης, ο γιατρός σας μπορεί να σας πει για τρόπους πρόληψης ή μείωσης ορισμένων από αυτές τις παρενέργειες. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν κάποια από τις ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες συνεχίσει ή είναι ενοχλητική ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτές

Προφυλάξεις κατά τη χρήση τομπραμυκίνης

Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν αναφέρονται δεν μπορούν επίσης να εμφανιστούν σε ορισμένους ασθενείς. Εάν παρατηρήσετε κάποια άλλη επίδραση, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Διαθεσιμότητα μόνο Rx

Κατηγορίες εγκυμοσύνης Δ Θετικές ενδείξεις κινδύνου

Σχέδιο CSA N Δεν είναι ελεγχόμενο φάρμακο

Ιστορικό έγκρισης Ημερολόγιο φαρμάκων στο FDA

tobramycin παρενέργειες

τομπραμυκίνη

Κυστική ίνωση αζιθρομυκίνη, ζιθρωμάξ, γενταμικίνη, κρέον, βιταμίνη e

Βακτηριακή μόλυνση σιπροφλοξασίνη, αμοξικιλλίνη, δοξυκυκλίνη, αζιθρομυκίνη, μετρονιδαζόλη, Augmentin

Πυρετός κουνελιού σιπροφλοξασίνη, δοξυκυκλίνη, γενταμικίνη, μινοκυκλίνη, τομπραμυκίνη

Πνευμονία σιπροφλοξασίνη, αμοξικιλλίνη, δοξυκυκλίνη, αζιθρομυκίνη, μετρονιδαζόλη, Augmentin